MoM Xputer and its components


Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4. MoM demo setup

Bild 5. rALU emulator

Bild 6

Bild 7

Bild 8. MoM RAM banks

Bild 9

Bild 10

Bild 11

Bild 12© 2005, Reiner Hartenstein, TU Kaiserslautern